Hvad er støjafskærmning

En støjafskærmning er “noget” der skærmer for lydens udbredelse. Akustisk skærmvirkning kommer ofte fra bakker, huse og andre elementer vi ikke selv er herrer over placeringen af. De naturligt forekommende støjskærme kan suppleres med bevidst placerede støjskærme. Bevidst placerede støjskærme er ofte jordvolde eller støjhegn.
Støjskærme er ofte meget effektive og praktisk realiserbare løsninger, når støjbelastninger fra industri, vejstøj, togstøj eller nabostøj ønskes nedbragt. Et alternativ til støjskærme kan være et dæmpe selve støjkilden, men det er ikke altid praktisk muligt for den enkelte boligejer.

Støjskærme kan etableres som støjvolde, støjhegn eller ved bevidst akustisk planlægning af bygninger. Virkningen af en støjskærm afhænger af:

  • Støjskærmens højde
  • Støjskærmens udstrækning
  • Støjskærmens afstand til støjkilden
  • Støjskærmens afstand til modtageren af støjen

Har du brug for et støjhegn?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit støjproblem