Hvad er støj?

Støj er uønsket lyd – men uønsket for hvem?

Støj kan defineres som uønsket lyd, men uønsket for hvem? De fleste mennesker kan blive enige om, at lyden af trafik er støj, derfor begrebet “trafikstøj”. Tilsvarende vil de fleste naboer til en fabrik, der udsender lyde, nok sige, at fabrikken udsender støj og ikke bare lyd. Men opdelingen i støj og lyd afhænger af ørene, der lytter. Motorcyklisten, der i sit livs efterår har realiseret drengedrømmen om en ægte forcromet Harley, vil mene at den lyd apparatet udsender er kan betegnes som sød musik, mens sommerhusejeren, der bliver forstyrret midt i eftermiddagskaffen af denne “rocker” helt klart vil betegne lyden som støj. Tilsvarende vil ejeren af fabrikken, der udsender lyd når produktionen kører mene at “det lyder af penge”, og have en god oplevelse med lyden af industriproduktion.

Men uanset om det observerede fænomen er lyd eller støj så er fysikken den samme!

Lyd er det vi kan høre

Lyd er en bølgebevægelse, hvor små, hurtige trykændringer udbreder sig igennem luften indtil trykændringerne når vores øre, og sætter vores trommehinder i bevægelse, så vi kan høre lyden. Jo større trykændringerne i luften er, jo kraftigere vil vi opfatte lyden. Det er vigtigt at bølgebevægelsen kan opfattes af øret, og den enkleste forklaring på, hvad lyd er, må være at “lyd er det, vi kan høre”.

Lydens niveau måles i decibel, der er en logaritmisk skala. Anvendelsen af logaritmer til at beskrive sanseindtryk gør, at de tal, vi får ud af det, nogenlunde passer til det, som giver mening for de fleste mennesker. Logaritmiske skalaer anvendes også til at beskrive andre sansepåvirkninger end lyd med. Foruden at skelne mellem svage og kraftige lyde kan vores hørelse også skelne mellem forskellige frekvenser. Frekvens er det tekniske udtryk for lyse og mørke lyde, og det svarer også til musik med høje eller dybe toner. De laveste frekvenser vi kan høre med vores øre er ca. 20Hz, og de højeste frekvenser et ungt menneske med rask hørelse kan høre er ca. 20.000Hz. Lydniveauer angives i dB(A), hvor “A” betyder at lyden er A-vægtet, det vil sige at man ved angivelse af lydens samlede niveau tager højde for at mennesket er bedre til at høre høje frekvenser end lave.

Den mindste lyd vi kan høre er 0dB(A). I en stille dagligstue er der ofte 25-35dB(A). Når vi taler afslappet sammen er niveauet typisk 65dB, ligesom støjniveauet ca. 10m fra en jævnt trafikeret gade. Tæt ved en stærkt befærdet motorvej kan støjniveauet komme op i nærheden af 80dB(A). 80dB er grænsen for hvornår høreskader begynder at være en risiko, men kun hvis man opholder sig i støjen hele dagen, hver dag i flere år. Der er derfor normalt ingen risiko for høreskader i forbindelse med vejstøj. En person, der skriger kan kortvarigt levere et lydtryk på 110-120dB. Niveauet ved rockkoncerter er ofte over 110dB i længere tid, og støjen fra en jetmotor kan være over 130dB

Har du brug for et støjhegn?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit støjproblem