Klik og hør lydeksempler

Vi har lavet tre forskellige lyt – og lær lydoptagelser. Det første lydeksempel er optagelser af et tog der passerer, vejstøj – tæt bytrafik og vejstøj – én enkelt bil der passerer. For hver lydoptagelse har vi dæmpet lyden med computeren med 5, 8, 11, 15 db.

 

Lydeksempler – når man skruer 5, 8, 11 og 15 dB ned for støjen?

 •     Tog -0dB
 •     Tog -15dB
 •     Tog -11dB
 •     Tog -8dB
 •     Tog -5dB
 •     Tæt bytrafik - 0dB
 •     Tæt bytrafik - 5dB
 •     Tæt bytrafik - 8dB
 •     Tæt bytrafik -11dB
 •     Tæt bytrafik - 15dB
 •     Én bil - 0dB
 •     Én bil - 5dB
 •     Én bil - 8dB
 •     Én bil - 11dB
 •     Én bil - 15dB

Lydeksempel  – Virkningen af et støjhegn

Hvordan lyder forskellen – i den virkelige verden – når man etablerer støjskærm?

 • Togbanen ligger 1-1,5m lavere end haven.
 • Afstanden fra mikrofon til støjskærm er 5m, og der er ca. samme afstand fra støjskærmen til toget.
 • Støjskærmen er ca. 2,1m høj.
 • Optagelsen er udført 150cm over lokalt terræn.

Støjmålingen viser en støjdæmpning på ca. 8 dB(A)

Har du brug for et støjhegn?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit støjproblem