Links til mere viden om støj

Hvis man er generet af enten trafiktøj eller støj fra tog, kan det være rart at læse god information om emnet. Vi har samlet en liste af links til steder på nettet hvor du kan finde mere information om støj.

Miljøstyrelsens website om støj er et rigtig godt sted at starte, når du har et støjproblem. Her kan du blandt andet finde:

  • Grundlæggende viden om støj i det ydre miljø
  • Oversigt over lovgivning og regler
  • Rapporter, der dokumenterer virkningen af støj
  • Rapporter, der dokumenterer værdien af at gøre noget ved støj
  • Vejledning om, hvordan man søger offentligt tilskud til støjbekæmpelse

DELTA- om støj og vibrationer udendørs DELTA er Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger.

Vejdirektoratets website kan du bl.a. finde:

  • Grundlæggende viden om vejstøj
  • Downloade gode, læsevenlige publikationer om vejstøj, støjskærme og andre måder at bekæmpe vejstøj på
  • Finde informationer om trafikmængderne på de større veje i hele Danmark

Har du brug for et støjhegn?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit støjproblem