Om støjdæmpning udendørs

Lydens udbredelse i det fri afhænger af:

  • Afstanden til støjkilden
  • Vind
  • Andre meteorologiske forhold
  • Terrænforhold
  • Refleksion fra fx. bygninger
  • Støjskærme

Støj fra veje afhænger desuden af:

  • Antallet af biler
  • Bilernes hastighed
  • Vejbelægningen

De fleste af disse faktorer står oftest ikke til at ændre for den enkelte boligejer eller boligforening. Støjdæmpning udendørs bliver opsætning af støjskærme, og er ofte den mest effektive og i praksis eneste realistiske løsning, hvis beboerne selv ønsker at nedbringe støjbelastningen i haver og på andre udendørsopholdsarealer.

En godt alternativ til opsætning af støjskærme kan være at gennemføre akustisk planlægning.  Tilpasse den måde, man anvender sine udendørsopholdsarealer på, så man i højere grad har glæde af naturlig støjafskærmning fra fx. bygninger.

Støjniveauet indendørs bestemmes dels af det udendørs støjniveau og dels af bygningens facadelydisolation. Ud over opsætning af støjskærme har man derfor virkemidler som fx. lydvinduer, når der skal gøres noget ved den indendørs støjbelastning.

Har du brug for et støjhegn?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit støjproblem