Støjhegn til erhverv

Støjhegn til erhverv er som regel opsat omkring en støjkilde, så støjudbredelsen formindskes.

En støjkilde kan være en speciel maskine, et stort køleanlæg el. lign.

Ved etablering af en støjskærm til erhvervskunder, vil der ske følgende:

  1. En støjmåling til at afklare det generelle støjniveau
  2. Gennemgang af støjgrænser i det område, hvor støjkilden er placeret. Der er forskellige støjkrav om dagen og natten, og der er en grænse for hvor meget støj man må sende ud til sine naboer.
  3. Udarbejdelse af et udkast til hvordan støjkilden kan indkapsles af en støjskærm, så støjkilden dæmpes mest effektivt.
  4. Placering og størrelse af en støjskærm er afgørende for hvor stor en effekt den vil have.

Vi har stor erfaring i opsætning af støjskærme, så støjgrænser kan blive overholdt.

Se vores galleri af støjskærme opsat ved dagligvarebutikker, kundeparkering, ved køleanlæg osv.

Har du brug for et støjhegn?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit støjproblem