StøjTjek

StøjTjek er AL AKUSTIKs tilbud om prisbillig rådgivning i “små” støjsager.

Ingen indledende tilbudsfase, bare besøg og rådgivning – en orienterende støjmåling  eller rådgivning før evt. etablering af f.eks. et støjhegn. 

Prisen for et StøjTjek er 2500 kr.  incl. moms excl. kørsel

Et StøjTjek fra AL AKUSTIK indeholder:

 • En gennemgang af støjproblemet
 • giver dig overblik over dit støjproblem
 • Forslag til løsninger af støjproblemet eller måling af støjproblemets omfang.
 • Placering af støjskærme og rådgivning om skærmhøjder gives ud fra skønsmæssige betragtninger og vores mangeårige erfaring 

Da StøjTjek er en orienterende støjmåling og rådgivning vil rapporteringen foregå enten i en kortfattet e-mail eller i et notat.

Ofte er du efter et StøjTjek selv i stand til at gøre noget effektivt ved støjplagen. Men vil du have et konkret projektforslag med placering af støjskærme, forslag til skærmhøjder med beregninger af den støjdæmpende effekt, så har du brug for en rigtig beregning i et konkret skærmprojekt på din grund. Det hjælper vi dig også gerne med.

Et StøjTjek kan indeholde nogle af flg. aktiviteter:

Før besøget afklarer vi telefonisk, hvad der er relevant i den aktuelle sag, f.eks.:

 • Generel information om støjbekæmpelse
 • Orienterende støjmåling
 • Information om støj, lyd og hørelse
 • Opslag i relevante publikationer fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet
 • Opslag i AL AKUSTIKs tabel over virkningen af støjskærmsløsninger i generelle typetilfælde
 • Opslag i AL AKUSTIKs arkiv med billeder af støjskærme
 • Henvisning til Miljøstyrelsens orientering 15/1995:”Afskærmning og isolering mod vejstøj”
 • Andet relevant materiale

Kontakt os for mere information om StøjTjek

11 + 8 =