Støjhegn ved dagligvarebutik

Et NoiStop støjhegn ved en dagligvarebutik med bl.a. kundeparkering og vareindlevering er en ideel løsning.

Miljøstyrelsen stiller helt konkrete krav til hvor meget støj, der må være i skel og ved husfacade hos de naboer, der er til en butik. Kravene afhænger af områdets karakter og varierer hen over ugen og døgnet og er strengest om natten og i weekenden. Støjkilderne ved dagligvarebutikker er fx smækkende bildøre på parkeringspladsen, vare aflevering og håndtering samt køle- og ventilationsanlæg.

Ved etablering af en butik bliver disse forhold normalt taget i betragtning og en rigtigt placeret støjskærm kan reducere støjen meget betragteligt og skærmen kan ofte placeres så den ikke reducerer trafikmulighederne ved en eventuel parkeringsplads eller ved manøvreområde ved vareaflevering.

Ved placering af køleanlæg ved butikker bør retning og afstand til naboer tænkes ind. Men også her er der gode muligheder for at reducere støjen ved en rigtigt placeret støjskærm.

 

Et NoiStop støjhegn:

  • kan dæmpe støjen markant – 10 db eller mere
  • er vedligeholdelsesfri
  • kan tilpasses i højden.

Vi har leveret mange løsninger til netop denne støjsituation, og har derfor mange års erfaring i hvordan man opnår den ønskede støjreduktion til glæde for de omkringboende naboer. Og man derved undgå naboklager.

Vi leverer over hele landet.

 

Har du brug for et støjhegn?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit støjproblem