Virkninger af støj

Hørelsen holder døgnåbent

Vores hørelse er hele tiden aktiv, både når vi sover og er vågne. Formålet med denne konstante overvågning har fra ur-tiden været at give os et unikt alarm-system, så vi hele tiden er klar til at reagere på fare. Nu er det ikke ret tit, vi har brug for at forsvare os mod farlige dyr og overfald, når vi er hjemme; men hørelsen fungerer heldigvis stadigvæk og giver os konstant informationer om vores omverden.
Trafikstøj påvirker vores helbred og kan give anledning til bl.a.:

  • søvnforstyrrelser
  • stress
  • hjerte- karsygdomme
  • hovedpine.

Men husk på at trafikstøj også kan bekræfte os i, at vi bor i et aktivt samfund, hvor vi har mange muligheder – også udenfor vores hjem!

Trafikstøj kan påvirke din huspris

Trafikstøj påvirker også huspriserne, og det er muligt at henvende sig til skattevæsenet og få nedslag i sin grundværdi pga. gener fra trafikstøj. Miljøstyrelsen har i 2003 udgivet “Miljøprojekt nr. 795/2003: Hvad koster støj? – værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden”. Et væsentligt resultat fra rapporten er, at støjbelastning påvirker huspriserne med i gennemsnit 1,2% pr dB støjbelastningen er over 55dB. Hvis man antager, at sammenhængen er så enkel at man bare kan gange husprisen med de 1,2%, vil man for en villa med en værdi på 3mill. kr. få, at en reduktion af støjen med 5 dB fra 65dB til 60dB vil give en værdiforøgelse på 180.000kr og hvis støjen reduceres til 65dB bliver værdiforøgelsen 360.000kr.

En støjskærm kan tilføre din ejendom værdi

Rapporten indikerer altså, at det i gennemsnit er muligt at hæve værdien af sin ejendom ved at bekæmpe støj på sin grund. Værdien af støjbekæmpelsen i en hussalgssituation vil variere fra ejendom til ejendom, fx. kan en konkret ejendom tabe udsigt over naturområder ved opsætning af en støjskærm, og i sådan et tilfælde vinder man måske nok ved støjbekæmpelsen; men man taber værdi ved at miste udsigten over naturområdet. Generelt kan man sige, at det er væsentligt at støjafskærmning på privatgrund udføres, så det passer til ejendommen og er udført i en kvalitet der er holdbar i mange år uden at skæmme grunden.

Har du brug for et støjhegn?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit støjproblem